Yoshitoshi - Preface dated spring 1869 - Historical Biographies of the Loyal Retainers Preface dated spring 1869
Yoshitoshi - Kira Kazusanosuke Minamoto no Yoshihide (Kira Kōzuke no Suke) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Kira Kazusanosuke Minamoto no Yoshihide (Kira Kōzuke no Suke)
Yoshitoshi - Asano Takumi no kami Minamoto no Naganori - Historical Biographies of the Loyal Retainers Asano Takumi no kami Minamoto no Naganori
Yoshitoshi - Yoshida Chūzaemon Fujiwara no Kanesuke - Historical Biographies of the Loyal Retainers Yoshida Chūzaemon Fujiwara no Kanesuke
Yoshitoshi - Ōishi Chikara Fujiwara no Yoshikane - Historical Biographies of the Loyal Retainers Ōishi Chikara Fujiwara no Yoshikane
Yoshitoshi - Chikamatsu Kanroku Minamoto no Yukishige - Historical Biographies of the Loyal Retainers Chikamatsu Kanroku Minamoto no Yukishige
Yoshitoshi - Mase Kyūdayū Ki no Masaakira (Manase Kyūdayū) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Mase Kyūdayū Ki no Masaakira (Manase Kyūdayū)
Yoshitoshi - Onodera Jūnai Fujiwara no Hidekazu - Historical Biographies of the Loyal Retainers Onodera Jūnai Fujiwara no Hidekazu
Yoshitoshi - Hayamizu Tōzaemon Fujiwara no Mitsutaka - Historical Biographies of the Loyal Retainers Hayamizu Tōzaemon Fujiwara no Mitsutaka
Yoshitoshi - Chiba Saburōbyōe Taira no Mitsutada (Samba Saburobei) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Chiba Saburōbyōe Taira no Mitsutada (Samba Saburobei)
Yoshitoshi - Kanzaki Yogorō Minamoto no Noriyasu - Historical Biographies of the Loyal Retainers Kanzaki Yogorō Minamoto no Noriyasu
Yoshitoshi - Kan’ya Hannojō Sugawara no Masatoshi (Sugaya Hannojō) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Kan’ya Hannojō Sugawara no Masatoshi (Sugaya Hannojō)
Yoshitoshi - Hazama Shinroku Fujiwara no Mitsukaze - Historical Biographies of the Loyal Retainers Hazama Shinroku Fujiwara no Mitsukaze
Yoshitoshi - Mase Magokurō Minamoto no Masatoki (Manase Magokurō) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Mase Magokurō Minamoto no Masatoki (Manase Magokurō)
Yoshitoshi - Muramatsu Kihei Hidenao Nyūdō Ryūen - Historical Biographies of the Loyal Retainers Muramatsu Kihei Hidenao Nyūdō Ryūen
Yoshitoshi - Kimura Okaemon Minamoto no Sadayuki - Historical Biographies of the Loyal Retainers Kimura Okaemon Minamoto no Sadayuki
Yoshitoshi - Fuwa Kazuemon Taira no Shigetane - Historical Biographies of the Loyal Retainers Fuwa Kazuemon Taira no Shigetane
Yoshitoshi - Ōtaka Gengo Minamoto no Tadao - Historical Biographies of the Loyal Retainers Ōtaka Gengo Minamoto no Tadao
Yoshitoshi - Muramatsu Sandayū Fujiwara no Takanao - Historical Biographies of the Loyal Retainers Muramatsu Sandayū Fujiwara no Takanao
Yoshitoshi - Kurahashi Densuke Kiyowara Takeyuki - Historical Biographies of the Loyal Retainers Kurahashi Densuke Kiyowara Takeyuki
Yoshitoshi - Maebara Isuke Urabe no Munefusa - Historical Biographies of the Loyal Retainers Maebara Isuke Urabe no Munefusa
Yoshitoshi - Kaiga Yazaemon Fujiwara no Tomonobu - Historical Biographies of the Loyal Retainers Kaiga Yazaemon Fujiwara no Tomonobu
Yoshitoshi - Sugino Juheiji Fujiwara no Harufusa - Historical Biographies of the Loyal Retainers Sugino Juheiji Fujiwara no Harufusa
Yoshitoshi - Kayano Wasuke Fujiwara no Tsunenari - Historical Biographies of the Loyal Retainers Kayano Wasuke Fujiwara no Tsunenari
Yoshitoshi - Onodera Kōemon Hidetome - Historical Biographies of the Loyal Retainers Onodera Kōemon Hidetome
Yoshitoshi - Okada Sadaemon Fujiwara no Yukitaka (Okuda Sadaemon) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Okada Sadaemon Fujiwara no Yukitaka (Okuda Sadaemon)
Yoshitoshi - Yatō Emoshichi Taira no Norikane (Yazu Uemonshichi) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Yatō Emoshichi Taira no Norikane (Yazu Uemonshichi)
Yoshitoshi - Terasaka Kiemon Fujiwara no Nobuyuki (Terasaka Kichiemon)	2/1869 - Historical Biographies of the Loyal Retainers Terasaka Kiemon Fujiwara no Nobuyuki (Terasaka Kichiemon) 2/1869
Yoshitoshi - Mimura Jirōemon Fujiwara no Kanetsune (Mitsumura Jirōemon) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Mimura Jirōemon Fujiwara no Kanetsune (Mitsumura Jirōemon)
Yoshitoshi - Yokokawa Kanpei Fujiwara no Munenori (Yokogawa Kampei) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Yokokawa Kanpei Fujiwara no Munenori (Yokogawa Kampei)
Yoshitoshi - Okajima Yasoemon Fujiwara no Tsuneki - Historical Biographies of the Loyal Retainers Okajima Yasoemon Fujiwara no Tsuneki
Yoshitoshi - Hazama Jūjirō Fujiwara no Mitsuoki - Historical Biographies of the Loyal Retainers Hazama Jūjirō Fujiwara no Mitsuoki
Yoshitoshi - Yata Gorōemon Fujiwara no Suketake - Historical Biographies of the Loyal Retainers Yata Gorōemon Fujiwara no Suketake
Yoshitoshi - Seta Matanojō Minamoto no Takanori (Shiota Matanojō) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Seta Matanojō Minamoto no Takanori (Shiota Matanojō)
Yoshitoshi - Nakamura Kansuke Fujiwara no Masatoki - Historical Biographies of the Loyal Retainers Nakamura Kansuke Fujiwara no Masatoki
Yoshitoshi - Yoshida Sawaemon Fujiwara no Kanesada - Historical Biographies of the Loyal Retainers Yoshida Sawaemon Fujiwara no Kanesada
Yoshitoshi - Katsuta Shin’emon Minamoto no Taketaka (Katsuta Shinzaemon) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Katsuta Shin’emon Minamoto no Taketaka (Katsuta Shinzaemon)
Yoshitoshi - Takebayashi Sadashichi Mō no Takashige (Takebayashi Tadashichi) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Takebayashi Sadashichi Mō no Takashige (Takebayashi Tadashichi)
Yoshitoshi - Isogai Jurōemon Fujiwara no Masahisa (Isogai Jūrōzaemon) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Isogai Jurōemon Fujiwara no Masahisa (Isogai Jūrōzaemon)
Yoshitoshi - Tomimori Sukeemon Taira no Masayori - Historical Biographies of the Loyal Retainers Tomimori Sukeemon Taira no Masayori
Yoshitoshi - Okada Magodayū Fujiwara no Shigemori (Okuda Magodayū) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Okada Magodayū Fujiwara no Shigemori (Okuda Magodayū)
Yoshitoshi - Ōishi Sezaemon Fujiwara no Nobukiyo - Historical Biographies of the Loyal Retainers Ōishi Sezaemon Fujiwara no Nobukiyo
Yoshitoshi - Okano Kin’emon Fujiwara no Kanehide (Okano Kinemon) - Historical Biographies of the Loyal Retainers Okano Kin’emon Fujiwara no Kanehide (Okano Kinemon)
Yoshitoshi - Horibe Yasubei Taketsune - Historical Biographies of the Loyal Retainers Horibe Yasubei Taketsune
Yoshitoshi - Akagaki Genzō Fujiwara no Masakata - Historical Biographies of the Loyal Retainers Akagaki Genzō Fujiwara no Masakata
Yoshitoshi - Hazama Kihei Fujiwara no Mitsunobu - Historical Biographies of the Loyal Retainers Hazama Kihei Fujiwara no Mitsunobu
Yoshitoshi - Kataoka Gengoemon Minamoto no Takafusa - Historical Biographies of the Loyal Retainers Kataoka Gengoemon Minamoto no Takafusa
Yoshitoshi - Horibe Yahei Minamoto no Kanemaru - Historical Biographies of the Loyal Retainers Horibe Yahei Minamoto no Kanemaru
Yoshitoshi - Ōishi Kuranosuke Fujiwara no Yoshio - Historical Biographies of the Loyal Retainers Ōishi Kuranosuke Fujiwara no Yoshio
Scroll to Top