Wild Goose on Snow

Artist: Ohara Koson

Name: Wild Goose on Snow

Date: Ca. 1930s.

Description: Wild goose strolls on snow covered ground. Orange background.

Ohara Koson - Wild Goose on Snow

← Back