Tsukiyo no Taji Maharu, dai-shi (Moonlight, Taj Mahal, No. 4)

Artist: Yoshida Hiroshi

Name: Tsukiyo no Taji Maharu, dai-shi (Moonlight, Taj Mahal, No. 4)

Date: 1931

Source: Museum of Fine Arts

Hiroshi Yoshida - Tsukiyo no Taji Maharu, dai-shi (Moonlight, Taj Mahal, No. 4)

← Back