A Calm Day

Artist: Yoshida Hiroshi

Name: A Calm Day

Date: 1930

Source: Honolulu Museum of Art

Hiroshi Yoshida - A Calm Day

← Back