Spring Snow at KiyomizuTemple

Artist: Kawase Hasui

Name: Spring Snow at KiyomizuTemple

Description: Kiyomizu Temple in Kyoto on a snowy spring day.

Hasui Kawase - Spring Snow at KiyomizuTemple

← Back